Activities/News
  Activities
 
  News
 
  Article
 
  Jobs
 
  ACTIVITIES
     Solar roof     

ทางบริษัทได้ไปร่วมแสดงความยินดี กับ คณะผู้บริหาร เซ็นทรัล สาขามหาชัย ที่ได้รับรางวัล “อาคารอนุรักษ์พลังงาน BEC Awards ระดับดีเด่นประจำปี 2561” ซึ่งทางบริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และติดตั้ง โซลาร์รูฟ บนอาคาร ขนาด 998.4 kWp.

Solar Cell 334 Solar Cell 335 Solar Cell 336
     อบรม     

อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับ Smart Farm ณ บริษัทบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

Solar Cell 325 Solar Cell 326 Solar Cell 327
     ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว     

บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการฉะเชิงเทรา) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Solar Cell 324
Total 25 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
                                             Copyright © 2014 - 2019 Bangkok Solar Power Co.,Ltd.1020606Sitemap