Activities/News
  Activities
 
  News
 
  Article
 
  Jobs
 
  NEWS
     โซลาร์เซลล์ แชมป์พลังงานสะอาดฤาถึงเวลามนุษยชาติกำหนดลมหายใจ! 
 

ปัญหาขาดแคลนพลังงานกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก ผู้คนต่างตื่นกลัว และถูกกระตุ้นจากสื่อรอบด้านให้ขวนขวายแหล่งพลังงานใหม่มาทดแทนพลังงานพื้นฐาน อย่าง น้ำมันดิบ ถึงแม้วิกฤติพลังงานเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว โดยส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากสงครามของผู้ผลิตน้ำมันดิบเป็นหลัก บ้างทำข้อตกลงร่วมกันลดกำลังการผลิต ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ซึ่งเป็นแค่เหตุชั่วคราวเท่านั้น......(อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 23,261 วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2556 หรือ http://www.dailynews.co.th/Content/Article/77503)

    Ref : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2013-06-20
     
                                             Copyright © 2014 - 2019 Bangkok Solar Power Co.,Ltd.1047828Sitemap