Activities/News
  Activities
 
  News
 
  Article
 
  Jobs
 
  NEWS
     กกพ.อนุญาต รง4  
 

กกพ.อนุญาต รง4 :  นางอรรชกาสีบุญเรือง  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องแนวทางการอนุญาต  ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (กกพ.)  ว่า  ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล  ที่จะยกระดับการให้บริการใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมพลังงาน  และล่าสุด  ครม.เห็นชอบให้ปั๊มเอ็นจีวี  และแอลพีจี  โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก  โรงไฟฟ้าพลังงานลมและโซลาร์รูฟท็อปกำลังการผลิตต่ำกว่า  1  เมกะวัตต์  ไม่ต้องขอใบ  รง.4

ทีมา : หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วัน เดือน ปี 16 ต.ค. 2557 หน้า 8 เรื่อง ใบประกอบกิจการพลังงาน

    Ref :  2014-10-16
     
                                             Copyright © 2014 - 2019 Bangkok Solar Power Co.,Ltd.1047840Sitemap