Activities/News
  Activities
 
  News
 
  Article
 
  Jobs
 
  NEWS
     อารีพงศ์ล้างท่อไฟฟ้าหมุนเวียน 2พันเมกะวัตต์ 
 

อารีพงศ์ล้างท่อไฟฟ้าหมุนเวียน  2พันเมกะวัตต์

                “อารย์พงศ์”  เร่งรื้อเกณฑ์อนุมัติโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  เราะโครงการเก่า  2,000 เมกะวัตต์

                นายคุรุจิต  นาครทรรพ  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เปิดเผยว่า  ขณะนี้นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม  ปลัดกระทรวงพลังงานเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสิรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  เพื่อทบทวนกรอบการพิจารณาอนุมัติโครงการไฟฟ้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น  เพราะที่ผ่านมาล่าช้า    และเกิดข้อครหาในเรื่งอการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส  โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)  เมื่อรวมกับโครงการอื่นๆ  รอค้างการพิจารณาอยู่ประมาณ  2,000  เมกะวัตต์

                ทั้งนี้  ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้ยืนยันให้ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อไป  และให้กำหนดเงื่อนไขการอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าให้รัดกุมมากขึ้นโดยมีขั้นตอนพิจารณา  2  แนวทาง  คือ  1.ขั้นตอนการตอบรับซื้อขายไฟฟ้าที่จะต้องลงนามระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี)  และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพี)  กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  2.ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้า  ซึ่งมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (เรกูเลเตอร์)  เป็นผู้พิจารณา

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 12 ก.ย. 2557 หน้า A3  เรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

    Ref :  2014-09-12
     
                                             Copyright © 2014 - 2019 Bangkok Solar Power Co.,Ltd.1047851Sitemap